14 Sep 2015

Suvichar 


નમસ્કાર,
સુવિચાર નામના આ પેજ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અહીં એવા વ્યક્તિના સુવિચાર મૂકેલા છે કે જે આપણા જીવનમાં ઉતારવાથી આપણને ઘણો જ લાભ થાય તેમ છે. આ સુવિચારનો આપ ફેલાવો કરી શકો છો. ફોટો મોટો કરવા માટે જે તે ફોટા પર ક્લિક કરો.   ???   ???   ???

બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ

નમસ્કાર,
બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ અભિયાનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ પેજ પર બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ અભિયાનને સપોર્ટ કરતા ચિત્રો, સ્લોગન, જાહેરાત, સુવિચાર વગેરે મૂકવામાં આવશે. આપ પણ તેનો ફેલાવો કરી શકો છો. સુવિચારનો ફોટો મોટો કરવા જે તે ફોટા પર ક્લિક કરો. આભાર - ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કાન્હા)

રેડિયો જાહેરાત MP3 સ્વરૂપે ડાઉનલોડ કરો  

રેડિયો જાહેરાત - ૧ 
રેડિયો જાહેરાત - ૨ 
રેડિયો જાહેરાત - ૩ 
રેડિયો જાહેરાત - ૪ 
રેડિયો જાહેરાત - ૫ 
રેડિયો જાહેરાત - ૬ 
રેડિયો જાહેરાત - ૭ 
રેડિયો જાહેરાત - ૮ 
રેડિયો જાહેરાત - ૯ 
રેડિયો જાહેરાત - ૧૦ 
રેડિયો જાહેરાત - ૧૧ 
રેડિયો જાહેરાત - ૧૨
રેડિયો જાહેરાત - ૧૩
રેડિયો જાહેરાત - ૧૪
રેડિયો જાહેરાત - ૧૫
રેડિયો જાહેરાત - ૧૬
રેડિયો જાહેરાત - ૧૭