18 Dec 2015

વોટ્સ એપમાં Word/pdf/Excel કોઇ પણ ફાઇલ મોકલો

વોટ્સ એપમાં Word/pdf/Excel કોઇ પણ ફાઇલ મોકલો

Image result for whatsapp logo
સોશિઅલ મીડીયામાં આપણે ત્યાં વોટ્સ એપ સૌથી લોકપ્રિય છે,ઘણા બધા અન્ય મેસેન્જર એપ. છે પણ વોટ્સ એપ સૌનુ લોકપ્રિય બની ગયુ છે.અત્યાર સુધી વોટ્સ એપમાં કોઇ ફાઇલ મોકલી શકાતી નહોતી પણ હવે એનું પણ નિરાકરણ છે.વોટ્સ એપ ટુલ દ્વારા આપ હવે ૧ GB સુધીની ફાઇલ શેર કરી શકશો.