2 Jan 2016

7 ma pagarpanch ni tamam vigat Gujarati karmchari na ank ma tamam details sathe samjavi sehli ..pdf file only 1.3 mb...must download

💥🆕good news ...

📓📓 7 ma pagarpanch ni tamam vigat ek gujarati karmchari na ank ma tamam details sathe samjavi sehli ..pdf file only 1.3 mb...must download 
💥💥 "सातमा पगारपंच नी भलामनो नी विस्तृत तेमज गहराई थी विश्लेषण.
✨DOWNLOAD PDF FILE FOR CLEAN VIEW.✨
 🎐DOWNLOAD PDF FILE.
दरेक कर्मचारी माटे महत्वनु...(टोटल 9 पेज)"
सातमा पगारपंच नी भलामनो नी विस्तृत तेमज गहराई थी विश्लेषण..

🔶पे मैट्रिकस लेवलो मां नक्की थतो पगार
🔶नवा पे मैट्रिकस लेवलो
🔶 जुदा -जुदा पे मैट्रिकस लेवल ना तबक्का अने त्यारपछीना इजाफा नो दर
🔶 प्रसुुति रजा
🔶 अर्घपगारी रजा
🔶 पितृत्व रजा
🔶 रजा नु रोकड़ मा रुपांतर
🔶 दैनिक भथ्थाना सामान्य दरों
🔶 घरभाडा भथ्थु

♻  ऊपर दर्शावेल तमाम बाबतो तेमज सातवां पगारपंच नी तमाम माहिती विस्तृतथी जोवा माटे  क्लिक हियर👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾

Click On Below Link & DOWNLOAD.
⤵⤵⤵⤵⤵

CLICK HERE Download

   🙏SHARE THIS 🙏