14 Jan 2016

ફોલ્ડરની જાદુઈ દુનિયા


 • ફોલ્ડરની જાદુઈ દુનિયા

   Image result for computer logo

   

  ફોલ્ડરની જાદુઈ દુનિયા


  તમારા PC પર નામ વગરનું ફોલ્ડર બનાવવાની રીત:
  • એક નવું ફોલ્ડર બનાવો.
  • F2  દબાવો.
  • press Alt +૦૧૬૦ અથવા Alt +૨૫૫
  • પ્રેસ એન્ટર
  • અભિનંદન!!! તમે નામ વગરનું ફોલ્ડર બનાવ્યું છે !!!
  હવે આપણે આઇકોન વગરના ફોલ્ડર બનાવતા શીખીએ
  • Right Click  ઓન  ફોલ્ડર
  •  property
  • costomize
  • change icon >
  • ૧૧ વખત જમણી એરો કી દબાવો>
  • બ્લેન્ક આઇકોન સિલેક્ટ કરો.>ok
  • ______________________________________________________
  HIDE FOLDER 
  system fileમાં hide થાય 
  run માં જઇ  cmd  ટાઈપ કરવું 
  i.e. d:\attribforldername
  +s +h લોક કરવા 
  -s -h લોક કાઢવા