8 Apr 2016

उच्चतर प्राथमिक ना विकल्प नो असंमति दर्शावनार ने फरी तक आपवा बाबत:- सरकार श्री मा रजुआत.RAJY SANGH PRAKHUKH SATHE THAYEL VATCHITMA DIGUBHA A JANAVEL K VIKALP KEMP RAJY SANGH DHVARA MOKUF RAKHAYEL CHHE..
KARAN MA DIGUBHA A JANAVEL K AGAU JEMNE VIKALP MATENA FORM BHAREL HATA.
ANE VIKALP SVIKAREL NAHOTO TEMNE FARI CHANCE AAPAVAMA NATHI AAPATO.
AAPANA SANGHNI MAGANI EVI CHHE K JEMNE AGAU VIKALP FORM BHAREL JOY ANE VIKALP SVIKAREL NA HOY TEMNE PAN CHANCE AAPAVO.
RAJY SANGHN NI MAHENAT THI TAMAM NE LABH MALASHE 30/4/2016 PAHELA GR THAI JASHE.
RAJY SANGH NE KHUB KHUB ABHINANDAN