29 Apr 2016

DAILY GK PDF QUIZ NO:-29 BY TET HTAT GURU.


Daily Quiz NO.29
General knowledge
आवनारी टेट,एच.टाट तथा अन्य  परीक्षाओ माटे खास उपयोगी जनरल नोलेजना अगत्यना 30 प्रस्नोनी Pdf file डाउनलोड करवा निचेनि लिन्क क्लिक करो.


 -->CLICK HERE TO DOWNLOAD QUIZ NO:-29.