11 Apr 2016

DAILY ONLINE MOCK TEST NO:-11(GUJARATI GRAMMAR ) BY TET HTAT GURU.


Online Test No.11
Gujarati Grammar
आवनारी टेट,एच.टाट तथा पोलिस अने क्लार्क जेवी अन्य परीक्षाओ माटे उपयोगी गुजराती व्याकरण  ना अगत्यना 25 प्रस्नोनो ओनलाइन टेस्ट आपवा निचेनी ब्ल्यू लिन्क क्लिक करो.


--> CLICK HERE TO GIVE ONLINE MOCK TEST