19 Apr 2016

DAILY ONLINE MOCK TEST NO :-19 BY TET HTAT GURU.


Online Test No. 19
Gujarati Grammar
आवनारी टेट,एच.टाट तथा अन्य भरती परीक्षाओ माटे उपयोगी गुजराती ग्रामर वीषय ना अगत्यना 25 प्रस्नोनो ओनलाइन टेस्ट आपवा निचेनी ब्ल्यू लिन्क क्लिक करो.


-->CLICK HERE TO GIVE ONLINE MOCK TEST.