8 Apr 2016

DAILY ONLINE MOCK TEST NO:-7 (GUJARATI SAHITY) BY TET HTAT GURU.


Online Test No. 7
GUJARTI SAHITY
आवनारी टेट,एच.टाट तथा क्लार्क, पोस्ट भरती परीक्षाओ माटे उपयोगी गुजराती साहित्य जगत  ना अगत्यना 25 प्रस्नोनो ओनलाइन टेस्ट आपवा निचेनी ब्ल्यू लिन्क क्लिक करो

 -->CLICK HERE TO GIVE ONLINE MOCK TEST.