23 May 2016

भारतना वैग्यानिको पार्ट-2* नो संपूर्ण परीचय मेडवो एक ज फ़ाइल मा.


GK PARICHAY VIBHAG FIle No. 52
*Indian Scientist part-2*
*भारतना वैग्यानिको पार्ट-2* नो संपूर्ण परीचय मेडवो एक ज फ़ाइल मा.  तमाम स्पर्धात्मक परीक्षाओ माटे स्कूल ना विद्यार्थीओ माटे खास उपयोगी.
Pdf file डाउनलोड करवा निचेनि लिन्क पर क्लिक करो.


--> CLICK HERE TO DOWNLOAD THIS FILE.