29 Aug 2016

પાવર પોઇન્ટ પ્રથમ સત્ર - 6 / 7 / 8

STD-8 SEM-1  ધોરણ -૮  પ્રથમ સત્ર 
  1.યુરોપિયન પ્રજાનું ભારત માં આગમન   click here ppt   
  2.આપણી આસપાસ શું ?   click here ppt      click here PDF                  3.ભારત નું બંધારણ.        click here .PPT      click here .pdf 
  4.વેપારી શાસકો કેવી રીતે બન્યા ? click here ppt   click here pdf
  5.પ્રાકૃતિક આપત્તિઓ ppt click here.  pdf  click here
                           
   6.અંગ્રેજીશાસનની ભારત પર અસર 
    click here  ppt
   click here  pdf
   click here   win rar sound sathe..
            
  7.chep-7               CLICK PPT
                            CLICK PDF
  8.chep-8              CLICK PPT
                           CLICK PDF
  9.chep-9              CLICK PPT            PDFધોરણ -૭ પ્રથમ સત્ર 
1.બે મહા રાજ્યો 
2.પૃથ્વી ફરે છે.
૩.સરકાર  

૪.રાજપૂત યુગ 
૫.સ્થળ અને સમય
 PPT  CLICK HERE  
 PDF  CLICK HERE
 
 
 6.મધ્યુગીન શાસન વ્યવસ્થા
 PPT  CLICK HERE
 
 

ધોરણ :૬  પ્રથમ સત્ર 
૧.ધો.૬ ઈતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોત સ્લાઈડ શો .SCE મૂલ્યાંકન સાથે.