23 Sep 2016

*दरेक शिक्षकों पासे एक इनोवेशन तो करेल राखवु - जरूर पडे त्यारे उपयोगी थशे. अहीं केटलाक नमूना छे तेमां थी मार्गदर्शन मळी जशे.*

*शाला मा बालकों ना शैक्षणिक विकास माटे उपयोगी इनोवेशन नी महत्वपूर्ण जानकारी.*
1 *भागाकार नी भाइबंधी.*2*स्कूल कप.*

 

3 *संगीतमय भूगोल