30 Sep 2016

Discussion Forum SMC

 

શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિની મીટીંગ ની કાર્ય પદ્ધત્તિ થી આપને સંતોષ છે કે કેમ? આપે કોઈ બાબત અંગે રચનાત્મક સૂચનો કરેલ છે?

 

તારણ:

  • ૭૪ % SMC સભ્યોને મીટીંગની કાર્ય પદ્ધતિથી સંતોષ છે. ૨૬ % SMC સભ્યોને મીટીંગની કાર્ય પદ્ધતિથી સંતોષ નથી.

  • શાળા માં બાળકો નિયમિત આવે તે માટે કુટુંબ ના કોઈ યુવાન વ્યક્તિ ને જવાબદારી આપવી.

  • બાળકોને કમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે કે નહિ તે માટે સૂચનો કરેલ છે.

  • મધ્યાહન ભોજન નો પુરતો લાભ મળે છે કે નહિ તે માટે પ્રયત્નો કરવાની જરૂર છે.

  • વાલી મીટીંગ માં વધુમાં વધુ વાલીઓ ભાગ લે તે માટે પ્રયત્નો કરવા.

  • પ્રજ્ઞા અભીગમ થી વધુ માં વધુ વાલીઓને પરિચિત થાય એ ખુબ જરૂરી છે.

  • કન્યા શિક્ષણ પર ભાર મુકવા માટે સુચન કરેલ છે.