8 Oct 2016

दरेक शिक्षकों पासे एक इनोवेशन तो करेल राखवु - जरूर पडे त्यारे उपयोगी थशे. अहीं केटलाक नमूना छे तेमां थी मार्गदर्शन मळी जशे.* *शाला मा बालकों ना शैक्षणिक विकास माटे उपयोगी इनोवेशन नी महत्वपूर्ण जानकारी.*

मध्याह्न भोजन साथे शिक्षण.*
 

*संवाद द्वारा इन्लीश शिक्षण.*