29 Nov 2016

DIVADANDI ANK-58 DECEMBER-2016

DIVADANDI ANK-58 DECEMBER-2016
!!!!!!!!!!!!!!!
DIVADANDI E MAGAZINE (ONLY FOR EDUCATIONAL PURPOSE AND PRIVATE CIRCULATION)
SAMPARAK : -
SHRI MANISHBHAI SUTHAR   ASSI. TEACHER SHRI
SAMADARA PRATHMIK SHALA
TA & DIST:-KHEDA 
LAVAJAM VINANU NIYATKALIN MASIK

AA MASIK PATR NI KHUBIO:-
GENERAL KNOWLEDGE NO BHANDAR.
VYAKTI VISHESH NO PARICHAY
SHIKSHAK TEMAJ BAL UPYOGI
5 VARSH THI NIYAMIT PRAKASHIT THATU SAMAYIK .